Wat is Vrijmetselarij?

In de loge wordt soms ook gewerkt aan goede doelen. Maar de loge is zeker geen serviceclub of liefdadigheidsinstelling. Leden van de loge zijn vaak maatschappelijk of politiek actief. Maar de loge is absoluut geen politieke of maatschappelijke organisatie. In tegendeel: in de vele loges wordt liever niet over concrete politiek gesproken. De loge verzamelt met name mensen met verschillende politieke, religieuze en maatschappelijke opvattingen, die allen de wil om respectvol met elkaar om te gaan hebben afgesproken. Is de loge dan een soort super vriendelijke ontmoetingsplaats? Ook niet: de leden zijn gewoon mensen en ieder probeert wel het beste te doen, helaas lukt dat meestal niet helemaal. Of helemaal niet. Eigenwijsheid is een eigenschap die veel voorkomt in de vrijmetselarij.

Doordat de loge regelmatig bij elkaar komt en de leden langdurig blijven, ontstaan er ook vriendschappen. Toch is de loge zeker geen vriendenclub.

Leden van de loge bekleden een maatschappelijke positie of vervullen een rol in het bedrijfsleven of de politiek. De loge is zeker geen belangenvereniging of een netwerk om carrière te maken. Wanneer dat een motief zou zijn van een aspirant lid om erbij te komen, zal deze niet toegelaten worden. De loge probeert ook te voorkomen dat er binnen haar muren teveel maatschappelijke netwerken ontstaan.
Het mag nooit een plaats zijn waar dingen gebeuren die het daglicht niet mogen zien.
De loge kent geheimen, echter deze gaan enkel over haar leden en over de gebruiken en ritualen.
Bij de meeste loges is het hebben van een strafblad een reden tot afwijzing.

Vanzelfsprekend gebeuren er soms nare en vervelende zaken, onder het mom van de vrijmetselarij. Dat proberen we te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. In de loge wordt het wetenschappelijk en vrije denken met als kernpunt het onafhankelijk onderzoek omarmt, het is geen esoterisch gezelschap al zijn er leden die esoterische interesses hebben.

Er is een telkens opnieuw samenkomen van mensen die ritualen uitvoeren, gesprekken voeren, gedachten uitwisselen en zichzelf en elkaar beter leren kennen. En zo het leven vanuit een ander perspectief kunnen bekijken en betekenis kunnen geven. En soms ontstaat er iets speciaals, iets unieks en iets bijzonders. Zoals dat overal op de wereld buiten de loge voortdurend gebeurt.
Lid van een loge te zijn is iets bijzonders: er gaan deuren open die anders gesloten blijven en waar je het bestaan niet eens van vermoedde. Het geeft het leven een bijzondere glans en geeft diepte aan je beleving. Althans, dat is voor de schrijver van dit stuk zo…