Rituaal en symboliek

Inhoudelijk is de loge een initïatiek genootschap: door middel van ritualen wordt je steeds verder ingewijd in de geplogenheden of geheimen van de orde. De loge Arcade beperkt zich tot de drie Blauwe graden: de basis van de vrijmetselarij. Ze is aangesloten bij een grotere organisatie en deze is aangesloten bij een mondiale vereniging van ordes die elkaar herkennen.

Wat is een loge wel en wat is een loge eigenlijk niet?
De loge is een plaats waar je kunt werken aan jezelf. Dat is binnen de vrijmetselarij een belangrijke kern: je wilt leren, je wilt je ontwikkelen. Toch is de loge absoluut geen therapeutische gemeenschap en wordt er geen begeleiding geboden aan mensen met problemen. Het werken aan jezelf is iets wat je zelf kunt doen, door de middelen die de loge je aanreikt. Dat zijn voornamelijk methoden om na te denken over jezelf, de wereld en de anderen. Toch is de loge ook geen filosofische vereniging, al speelt filosofie wel een belangrijke rol. Binnen de loge worden methodieken gebruikt die overeenkomsten vertonen met de Socratische methode.

De loge gaat echter niet alleen over jezelf: je kunt jezelf alleen ontwikkelen door de ontmoeting met anderen. Dan merk je de verschillen en kun je leren van elkaar. Dat lijkt eenvoudig en gemakkelijk gezegd. In praktijk is het moeilijk om met het nodige respect te leren luisteren en te leren van mensen die een andere visie hebben dan jij. De combinatie tussen het zelf leren en leren van anderen is een unieke eigenschap van de loge.

Rituaal en symboliek
De loge maakt ook gebruik van metaforen, symbolen, verhalen en ritualen. Dat maakt het mogelijk dat je niet alleen maar nadenkt, maar ook ervaart en op die manier leert. Dit element is sterk aanwezig in de vrijmetselarij en maakt haar bijzonder. De loge is echter zeker geen religieuze plaats of geen kerk en zeker geen sekte. Ritualen en symbolen worden door mensen zeer verschillend geapprecieerd. De loge geeft geen invulling aan de symbolen waarmee gewerkt wordt, de symbolen en ritualen liggen wel min of meer vast in een canon van verhalen en gebruiken. Hoewel elke loge enige ruimte heeft in het zelf bepalen van welke accenten worden aangebracht, is de rituele methode een zeer traag evoluerend geheel.
Als kandidaat- lid is enige affiniteit met deze manier van werken wel nodig, op zijn minst is het open staan voor het werken ermee een pré.