Categorie: nieuws

Sinds enige tijd ben ik lid van de loge Arcade in Breda. Dit is een gemengde loge waarin broeders en zusters gezamenlijk arbeiden. Niet alleen is Arcade een gemende loge, het is ook een “grensloge” waarin Belgische broeders en zusters

Top