“Wat is jouw persoonlijke toekomstverwachting als vrijmetselaar, lid van het NGGV?”

Sinds enige tijd ben ik lid van de loge Arcade in Breda. Dit is een gemengde loge waarin broeders en zusters gezamenlijk arbeiden. Niet alleen is Arcade een gemende loge, het is ook een “grensloge” waarin Belgische broeders en zusters samenwerken met de Nederlandse broeders en zusters. Voor mij was dit een belangrijke keuze omdat ik persoonlijk van mening ben dat het waardevol is om de verdieping te vinden in het samenwerken tussen mannen en vrouwen en het leren van verschillende culturen geeft daarbij een extra dimensie. Daarnaast is de loge gebaseerd op de uitgangspunten van het humanisme en de universele rechten van de mens. Voor mij belangrijke parameters in het leven.

In mijn profane leven ben ik trainer (gezins)coach en supervisor. In die hoedanigheid mag ik ook samenwerken met mensen en een bijdrage leveren aan persoonlijke groei. Dit brengt ook een persoonlijke groei van mijzelf teweeg. Echter, voor mij, is het ook belangrijk gebleken om op zoek te gaan naar diepere betekenissen van het leven. Niet op zoek naar dé waarheid zoals in een religie maar mijn waarheid. De zoektocht naar wat voor mij wijsheid, kracht en schoonheid is, heb ik lang alleen afgelegd. De paradox leert echter dat je juist andere visies andere uitgangspunten en meningen, kortom andere mensen nodig hebt om uit te vinden wat voor jou persoonlijk “waar” is. Of zoals Leo Apostel* in zijn boek “Vrijmetselarij” mooi verwoord in: “op zoek naar eenheid in diversiteit”.

Hiervoor is het wel van belang dat dit plaatsvind in een omgeving die veilig is en waarbij mensen elkaar respecteren, zodat er diversiteit in waarheden kan en mag bestaan.

Dit heb ik met name ervaren in de loge Arcade. Opgegroeid in een verzuild Nederland waarin ieder bij een groep hoorde met een eigen waarheid en groot geworden in een periode waarin de kerken leegliepen en het Ik tijdperk ontstond, ervaar ik nu dat mensen weer op zoek gaan naar wat elkaar verbindt. Niet vanuit één religie maar juist vanuit diversiteit. De vrijmetselarij biedt daarvoor een perfect platvorm. Nu er meer openheid bij de loges ontstaan naar de profane wereld geloof ik in een sterke groei van de populariteit van de Vrijmetselarij.

Kijkend naar bijvoorbeeld social-media, zie ik dat mensen behoefte hebben aan contacten maar ook ontdekken dat 1000 vrienden op facebook niet het antwoord is. De beslotenheid en de veiligheid van een loge kan mensen naar mijn mening een mooie plaats bieden om naar hun eigen waarheid op zoek te gaan en anderen te ontmoeten. Voor mij geldt dit zeker en vast.

Alfred Volkers

*Leo Apostel: Vrijmetselarij, een wijsgerige benadering; ISBN 978 90 5718 216 7 ASP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*